Page 1 - umod_2022_1__junior
P. 1

Umod Junior 2022-1
                  1. Aşağıdaki 3×3’lük tabloda 1’den 9’a kadar olan
                   sayıların tamamı kullanıldığında üst satırdakile-
                   rin çarpımı 12, orta satırdakilerin çarpımı 112,
                   sol sütundakilerin çarpımı 216, orta sütunda-
                   kilerin çarpımı 12 olduğuna göre, A + B + C
                   toplamı kaçtır?
                           A         12

                              B     112


                                 C
                          216   12                   a) 10   b) 12   c) 18   d) 20   e) 21


                   Çözüm: Tablo aşağıdaki gibi tamamlanır.                            3   1  4

                            8   2  7

                            9   6  5
                   3 + 2 + 5 = 10.
                   Cevap: A
                              1
   1   2   3   4   5   6