Page 10 - umod_2022_1__junior
P. 10

10. Alplerde yaşayan Peter, Heidi’nin gücünün 2 ka-
                   tına sahiptir. Alp dede ise Peter ve Heidi’nin top-
                   lam gücünün 2 katına sahiptir. Heidi’nin gücü 3
                   kurt gücüne eşit olduğuna göre; Heidi, Peter ve
                   Alp dedenin birlikte çekebildiği yüklü bir kızağı
                   en az kaç kurt çekebilir?

                   a) 36   b) 33   c) 30   d) 27   e) 24


                   Çözüm: Peter: 6x, Heidi: 3x, Alp dede: 18x,
                   Kurt: x.
                   6x + 3x + 18x = 27x (27 kat)
                   Cevap: D
                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15