Page 3 - umod_2022_1__junior
P. 3

3. Cilt kısmı yırtılan bir kitabın içinden bir bö-
                   lüm ayrılıp yere düşüyor. Bu bölümün en küçük
                   sayfa numarası 439, en büyük sayfa numarası
                   ise bu sayının farklı bir sıralaması ile edilen üç
                   basamaklı bir sayıdır. Buna göre, yere düşen
                   bölümde toplam kaç sayfa vardır?

                   a) 224   b) 248  c) 492  d) 496   e) 512


                   Çözüm: Son sayfa 493, 934 veya 943 olabilir.
                   Ama son sayfa çift sayıdır. O halde 934’tür.
                   934 − 439 + 1 = 496.
                   Cevap: D
                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8