Page 4 - umod_2022_1__junior
P. 4

4. Şekilde birbirine eş ve her birinin alanı 20 cm 2
                   olan 4 dikdörtgen verilmiştir. Boyalı 4 bölgenin
                   alanları da birbirine eşittir. Tüm şeklin alanı
                   68 cm ise boyalı bölgelerden birinin alanı kaç
                      2
                   cm ’dir?
                     2

                   a) 1    b) 2    c) 3    d) 4    e) 6


                   Çözüm: Boyalı alan x olsun.


                         (20 − 2x) · 4 + 4x = 68
                               80 − 4x = 68
                                 4x = 12
                                  x = 3
                   Cevap: C                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9