Page 5 - umod_2022_1__junior
P. 5

5. 29 öğrenci 29 Ekim töreninde sunum yapmak
                   için seçiliyor. Bu öğrencilerle ilgili aşağıdaki bil-
                   giler veriliyor:


                     • Herhangi 11 öğrenci arasında en az 1 kız
                      öğrenci vardır.
                     • Herhangi 20 öğrenci arasında en az 1 erkek
                      öğrenci vardır.


                   Bu bilgilere göre kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci
                   sayısından kaç fazladır?

                   a) 7    b) 8   c) 9   d) 10    e) 11


                   Çözüm: En fazla 10 erkek (x) öğrenci vardır.
                   En fazla 19 kız öğrenci (y) vardır. x + y ≤ 29 ve
                   x + y = 29 ise x = 10, y = 19 olur. 19 − 10 = 9.
                   Cevap: C


                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10