Page 6 - umod_2022_1__junior
P. 6

6. Yunus öğretmen, iki öğrencisine aşağıdaki şe-
                   kilde kaç tane dikdörtgen olduğunu soruyor.                     • Buse: “6 tane küçük, 1 tane de büyük dik-
                      dörtgen var” diyor.
                     • Defne: “İki ya da üç birim karenin birleşi-
                      minden oluşan farklı dikdörtgenler de var”
                      diyor.


                   Buna göre Defne’nin görüp, Buse’nin göremediği
                   kaç tane dikdörtgen vardır?

                   a) 6    b) 7    c) 8   d) 9    e) 10                   Çözüm:
                   Cevap: D
                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11