Page 7 - umod_2022_1__junior
P. 7

7. 200 gramlık bir elma suya düşüyor ve 1/5’i su-
                   yun üzerinde ve 4/5’i suyun altında olacak şe-
                   kilde suda yüzüyor. Su altında kalan kısmı bir
                   balık dakikada 30 gr hızında yemeye başladığı
                   anda, suyun üzerinde kalan kısmı bir martı da-
                   kikada 20 gr hızında yemeye başlıyor. Elma ta-
                   mamen bittiğinde balık, martıdan kaç gr fazla
                   elma yemiş olur?


                   a) 25   b) 30   c) 35   d) 40   e) 45


                   Çözüm: Elma bitene kadar bir kısmı altta, bir
                   kısmı üstte olacaktır. İkisi de aynı anda elmayı
                   bitireceğinden Balık 30 gram (3x) yer, Martı 20
                   gram (2x) yer. 5x = 200 ise x = 40. Balık: 120,
                   Martı: 80. 120 − 80 = 40.
                   Cevap: D

                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12