Page 5 - umod_2022-1-lise
P. 5

5. Kenar uzunluğu 3 birim olan ABCD karesinde
                   BC ve CD kenarları üzerinde |BP| = |DQ| = 1
                   olacak şekilde sırasıyla P ve Q noktaları alınıyor.
                                   A(PXA)
                   AQ ∩ DP = X olmak üzere          oranı
                                   A(ABCD)
                   kaçtır?
                     1     2     4     5     7
                   a)     b)    c)     d)    e)
                     11     11    11     12    12

                   Çözüm:
                   AQ ∩ BC = K olsun. AXD ∼ KXP olduğun-
                                     |DX|  3
                   dan (AA benzerliği) |KC| = 6 ve    =  olur.
                                     |XP|  8
                   [AP] çizilirse A(DXA) = 3S, A(XAP) = 8S
                   ve A(ABCD) = 22S ve istenilen oran    8 = 4
                                        22  11
                   bulunur.
                   Cevap: C                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10