Page 11 - umod_2022-1-ortaokul
P. 11

11. x, y ve z gerçel sayılar olmak üzere,

                               2
                        2
                            2
                     48 − z − 4x − 10y + 12xy + 8y − 12z
                   ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

                   a) 48   b) 60   c) 72  d) 100   e) 116


                   Çözüm: Verilen ifadede 3 tane tam kare açılım
                   vardır. Düzenlenirse
                        2
                               2
                                     2
                   −(z + 6) − (2x − 3y) − (y − 4) + 100 elde
                   edilir. z = −6, y = 4 ve x = 6 alınırsa istenen
                   değer 100 bulunur.
                   Cevap: D


                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16