Page 12 - umod_2022-1-ortaokul
P. 12

12. 5 takımın katıldığı bir müsabakada birincilik
                   ve ikincilik ödüllerinin yalnız bir takıma veri-
                   leceği bilinmektedir (diğer kategorilerde birden
                   fazla takım olabilir). Buna göre, bu turnuvada
                   sıralama bakımından kaç farklı şekilde sonuçla-
                   nabilir?

                   a) 120   b) 160  c) 200  d) 260   e) 360                   Çözüm:
                    1. 2. 3.  4. 5.
                    1  1  3  -  -  (4. ve 5. yok)⇒ 5 · 4 = 20
                    1  1  2  1  -  (5. yok)⇒ 5 · 4 · 3 · 2! = 120
                    1  1  1  1  1  ⇒ 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120

                   120 + 120 + 20 = 260 farklı sıralama olabilir.
                   Cevap: D


                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17