Page 3 - umod_2022-1-ortaokul
P. 3

3. Yunus öğretmen olimpiyat sınıfındaki öğrenci-
                   lere öğrenci sayısı kadar baklava dilimi bulunan
                   bir tepsi baklava ikram etmiştir. Öğrencilerin
                   bazıları hiç yememiş, bazıları 1, bazıları 2 ve
                   bazıları 3 adet yemiştir. Hiç yemeyenlerin sa-
                   yısı artan baklava sayısının 3 katıdır. 3 tane
                   yiyenlerin sayısı 1 tane yiyenlerin sayısından
                   10 eksiktir. Toplam yenilen baklava adedi 50
                   olduğuna göre kaç kişi baklava yememiştir?

                   a) 12   b) 16   c) 20   d) 24   e) 30


                   Çözüm: Kalan dilim sayısı x olmak üzere


                        Adet ⇒   0  1  2   3
                         Kişi ⇒  3x  y  z y − 10



                         y + 2z + 3(y − 10) = 50
                            4y + 2z = 80
                        3x + y + z + y − 10 = 50 + x
                   denklemleri çözülürse x = 10 olur. Baklava ye-
                   meyenler 3x = 3 · 10 = 30 bulunur.
                   Cevap: E































                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8