Page 7 - umod_2022-1-ortaokul
P. 7

7. Hilekâr bir sütçü 1 kg süte 250 gram su karıştı-
                   rarak satmaktadır. Pazara giderken hazırladığı
                   süt su karşımının bir kısmını kazayla dökmüş ve
                   litre maliyeti %60 artmıştır. Suya para verme-
                   yen bu sütçü kaza sırasında sütün yüzde kaçını
                   dökmüştür?

                   a) 40   b) 50   c) 60   d) 75   e) 80                   Çözüm: Sütün maliyeti 100 olsun. Elinde kalan
                   süt x olsun.
                   x · 160 = 100 ⇒ x =  5 8 = 0, 625 süt kalan
                   1, 250 − 5 = 1, 250 − 0, 025 = 0, 625 dökülen
                        8
                    0, 625
                       ⇒ %50’si dökülmüş.
                    1, 250
                   Cevap: B                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12