Page 8 - umod_2022-1-ortaokul
P. 8

8. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümesinin elemanları bi-
                   rer defa kullanılarak yazılabilen yedi basamaklı
                   çift sayıların kaç tanesinde 1, 3 ve 5 rakamları
                   6’nın sol tarafındadır?


                   a) 720  b) 800  c) 960  d) 1080  e) 1440


                   Çözüm: Sayının birler basamağı 2, 4 veya 6
                   olmalı. Birler basamağı 6 olursa yazılan sayıların
                   hepsi istenen şartı sağlar. 6! · 1 = 720 durum.
                   Birler basamağı 2 veya 4 alınırsa

                        6
                          · 3! ·   1  ·  2  · 2!
                        4   |{z}  |{z}  |{z}  |{z}
                           1, 3, 5’in 6’nın yeri birler ba- kalan 2
                       |{z}
                           kendi sabit  samağı 2 sayı için
                      1, 3, 5 ve 6 sa- arasın- veya 4
                      yıları için yer daki yer
                      seçimi  değişimi
                           15 · 6 · 2 · 2 = 360
                           720 + 360 = 1080

                   istenen şartları sağlayan durum sayısı.
                   Cevap: D

                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13